Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Bobnar7 so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) ter mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Spletno trgovino Bobnar7 (www.bobnar7.si) upravlja podjetje SEVEN7 TRADE D.O.O.
Podjetje je vpisano v poslovni register Slovenije AJPES dne 14.1.2019 z matično številko 8352470000. ID za DDV je SI90231864, podjetje je zavezano za DDV. Podjetje je vpisano v sodni register dne 14.1.2019 pod številko Srg. 2018/52184 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine ter pravice in obveznosti ponudnika in uporabnika. Uporabnik oziroma kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in potrdi svojo seznanjenost z njimi z oddajo naročila.

CENE IN VELJAVNOST PONUDBE

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene so v EUR in vključujejo 22% davek na dodano vrednost (DDV). Cene navedene na spletni strani ne vključujejo stroškov poštnine. Ponudnik si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen na spletni strani brez predhodnega obvestila. Slike so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno dejanskega stanja v celoti.

DOSTAVA

Stranka sama izbere način dostave. V polje »opombe« lahko vpiše še morebitne opombe skrbniku internetne trgovine. Za spletno trgovino dostavo izdelkov opravlja Pošta Slovenije d.o.o. Dostavna služba si pridržuje pravico, da na primeren način preveri istovetnost prevzemnika blaga (vpogled v osebne ali druge dokumente), saj s tem zagotavlja, da naročeno blago izročijo pravemu naročniku. V primeru plačila po povzetju (stroški le tega so 1,92 € za pošiljko) naročene izdelke kupec plača v gotovini ob prevzemu družbi Pošta Slovenije d.o.o. Blago. Dostava se izvrši na naslov, ki ste ga navedli ob naročilu. Prejemnik je v primeru plačila po povzetju, vedno tudi plačnik. Če je dostava neuspešna, dostavna služba pusti obvestilo, stranka pa lahko kasneje prevzame paket na pošti (v roku največ osmih dni). Sledenje paketom je omogočeno z uporabo spletne strani http://sledenje.posta.si/.

STROŠKI DOSTAVE

Cene izdelkov na spletni strani ne vključujejo stroškov poštnine. Ta znaša 3,95 EUR za pošiljke znotraj Slovenije. Morebitne poškodbe blaga ali druge nepravilnosti vsebine paketa mora kupec sporočiti v roku 8 dni na kontaktni e-poštni naslov.

DOBAVNI ROK

Za izdelke na zalogi je dobavni rok 2-7 dni. Za izdelke, ki niso na zalogi je dobavni rok nedoločen (za povpraševanje se lahko stranka obrne na elektronski naslov ponudnuka: info@bobnar7.si).

PLAČILO

Plačilo se opravi na enega izmed sledečih načinov: plačilo po povzetju kurirju Pošte Slovenije, plačilo po predračunu ali plačilo s plačilno oz. kreditno kartico. Stroški plačila po povzetju se obračunajo po veljavnem ceniku Pošte Slovenije in znašajo 1,92 EUR za pošiljko.

RAČUN

Račun v elektronski obliki (pdf) stranki posredujemo na elektronski naslov ob zaključenem naročilu. Račun v papirnati obliki stranka lahko dobi na lastno željo, kar naj ustrezno opredeli v opombah pri zaključku naročila.

ODSTOP OD NAKUPA IN VRAČILO BLAGA

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razloga odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo (od spletnega nakupa). O nameravanem vračilu, potrošnik najkasneje v 14 dneh od prejema blaga, to sporoči s sporočilom preko e-pošte. Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini poslati nazaj podjetju v štirinajstih dneh po sporočilu iz prvega odstavka 43. č člena (ZVPot), razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler uporabnik/kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj podjetju. Potrošniku so najkasnejev 14 dneh od prejete popolne pošiljke z blagom s strani ponudnika vrnjena vsa prejeta plačila te pogodbe.

Potrošnik sam odgovarja za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Vrnjeni izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži.

VRAČILO

V primeru vračila ali zamenjave blaga, naj kupec to sporoči ponudniku na e-mail naslov info@bobnar7.si (v sporočilu naj navede številko naročila in kateri artikel bo vrnjen!) v 14 dneh od prejetega izdelka. Vrnjen artikel mora biti nepoškodovan. Kupec sam krije poštnino vračila blaga. Pošiljke z odkupnino ne bodo sprejete. V primeru vračila blaga brez napake kupec prejme bon z dobropisom za znesek kupnine. Vračilo kupnine možno na kupčevo željo, vendar ne več kot 14 dni od prejetja izdelka, ki ga želi zamenjati.

STVARNA NAPAKA

Opredelitev stvarne napake

Napaka je stvarna:

  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo;
  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan le zaradi obvestila.

Preverjanje primernosti izdelka

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Uveljavitev stvarne napake

Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki, na lastne stroške, obvestiti v zakonsko določenem roku (14 dni). Obvestilo mora vsebovati natančen opis napake. Kupec mora ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Pravico do uveljavitve stvarne napake natančneje opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEK-om, Ur. list RS, št. 43/2004) in zakonom o zavarovalništvu. Vsi podatki, pridobljeni s spletne strani Bobnar7, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije.

Osebni podatki pridobljeni ob registraciji se uporabijo v namene poslovanja preko spleta, pošiljanje naročila ter možnost kontaktiranja v primeru težav v zvezi z naročilom, obveščanje glede statusa naročila in posebnosti glede dostave. Svoje podatke lahko kadarkoli izbrišete v nastavitvah profila.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov po tej točki je sklenitev in izvajanje pogodbe, sklenjene s spletnim nakupom.

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. V primeru pritožb, sporov ali težav, se kupec na ponudnika obrne na elektronski naslov info@bobnar7.si. Pritožba se odda na naslov ponudnika pisno. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Na vse pritožbe se ponudnik odzove pisno ali telefonsko v najkrajšem možnem času in v okviru zakonskih obvez glede na vrsto pritožbe. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se po svojih najboljših močeh ponudnik prizadeva, da se morebitni spori rešujejo sporazumno.

Dne 14.11.2015 je pričel veljati Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ( Url. RS št. 81/2015; v nadaljevanju ZIsRPS). ZIsRPS ureja izvensodno reševanje domačih in čezmejnih sporov med podjetji in potrošniki s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ( v nadaljevanju: izvajalec IRPS). Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL